Εσταυρωμένοι

Εμείς, οι τωρινοί γραφείς διορισμένοι – με μισθό – στα λιμάνια του Πτολεμαίου, νηολογούμε – ξανά και ξανά – με καθαρή γραφή ελληνική τα απεχθή φαντάσματα των βυθών.

Θαυμάζουμε τη δύναμη των πεθαμένων, με οίνο άκρατο όταν ξεπλένουμε τα οστά τους από το αλάτι. Πριν, όμως, ανάψει η πυρά της θλίψης για όλους αυτούς τους Εσταυρωμένους οι Σταυροί Τους από των εύδρομων τριήρων τα ξύλα σαπισμένα και νωπά αραδιάζονται σε σωρό. Για να καούν;

Κάθε Μεγάλη Παρασκευή ανάμεσά τους ψάχνουμε τα ερετμά ή κάποια κομμάτια τους σκληρά για να κωπηλατήσουν – εδώ, τώρα – στο παρόν μας, δηλαδή, οι άγουροι δικοί μας νέοι – όπως οι κελευστές τους νεύουν -.

The Piper of the waves

A modern greek poem or A Poetic Myth by Apostolos Konstantinou:

The Piper of the waves‘:

A modular poetic narration in which dream and reality, archetypal myths, biography and history amalgamate. The poet – narrator blessed with the gitf of prophecy,  reaches his  homeland  in decline,  while the residents are forced into an exile march by relentless conquerors. They hope that He will soothe the pain of captivity and expulsion. The poet walks with the tired, captive fellows along the  riverbed of  the dried Spercheios, full of childhood memories and the myths of Homeric ‘ Fthia’  in a supposedly safe path of salvation. Dreamlike memories of the past glory, confront them with the guilt for their arrogance and aggravate their tragic position. The poet, sharing his visions, promises to the distressed wanderers,  who  at the end of the route will meet  salvation as settlers of a new, happy and well-governed city, by  the cool sea breeze. In this State – destination again, decadent indigenous inhabitants, expect some settlers as saviors and innovators. Any hope, however, evaporates when the wanderers arrive. Nobody is able to establish  regeneration. Decline and frustration are the feelings of the end  . At this moment the poet as a scorned mentor of salvation, stands against himself while his art is sinking into silence. The narrative circle ends up with an only profit for him: another vision of self-awareness on the nature, position and fate of human existence in history. The narration ends and the text fulfills (? ) the soteriological role for the narrator and for the anonymous reader by opening the paths of ‘catharsis’ through the poetry experience which leads to the unseen world of aesthetics.

The poetic narration is structured in five evolving modules:

A. Mnemosyne

B. Birds’ sacrificer

C. Upright Angels ‘Thalykroi’

D.  Songs of the Winds

Ε. ‘Geodetes  Eikonodouloi’ or The picture slaves

*You can ask for  parts of the poem  translated in english   to :  apkonstantinou@gmail.com