Τυφλοί θεατές

de chirico_1Ανέστιοι

εμείς, οι αρχιτέκτονες του μέλλοντος

εμείς, οι θριαμβευτές των παιάνων του παρελθόντος.

Κάποτε επαιρόμαστε για το αίμα των εχθρών

Τώρα, αναγνώστες του τρόμου

μαθαίνουμε στα παιδιά μας να χαίρονται την αιχμαλωσία

 φτύνοντας αναίσχυντα τους προφήτες.

(Αυλητής, Γ,σ.28-29)Αφήστε το σχόλιο σας για τον Αυλητή των Κυμάτων

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.