Το πέρασμα στη σιωπή

Δήθεν ποιητές, εμείς κηδεύουμε την Ιστορία /

τις σκηνές των μεγάλων δραμάτων αναπαριστώντας /

ως ιερείς αιρετικοί /

θύματα πάθους /

με αγγίγματα /

δικάζουμε την ομορφιά των Νηρηίδων.

(Αυλητής, Ε, σ. 55)



Αφήστε το σχόλιο σας για τον Αυλητή των Κυμάτων

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.