Το θάμβος ενός καύματος

greco.5th-sealΚαθώς η ζωή περνά, οι ήχοι της αντιφωνούν

Στα υπόγεια δώματα του κόσμου,

Μεσσίες, με κουστωδίες, οι σοφοί ηγήτορες.

Οι πλανημένες από το μύθο της νέας αθεϊας γυναίκες

δεν έμαθαν να υποτάσσονται στο ψύχος.

Διάπυρες μετεωρίζονται κραδαίνοντας τα σύμβολα του μέλλοντος.

(Αυλητής, Γ, σ.25)Αφήστε το σχόλιο σας για τον Αυλητή των Κυμάτων

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.