Πάροδος

Βαδίζει ανάμεσά τους,

θαυμάζει την αόρατη ορμή και τη θλίψη τους.

Χρόνια άλαλος

κοιτάζοντας τις αγέρωχες μορφές των αοιδών,

αφουγγραζόμενος τους επαίνους των αρχόντων,

απ’ τη ζωή των άλλων μακριά,

με εικόνες έτοιμες και ανέξοδες ζώντας,

σώπαινε.

(Αυλητής, Α, σ.8)Αφήστε το σχόλιο σας για τον Αυλητή των Κυμάτων

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.