Ωδή στο θόρυβο της Ιστορίας.

Γαϊτης_Πλήθος_2Η καταιγίδα των ωραίων λέξεων
γκρεμίζει κάθε ανάγκη σιωπής.
Καινή Ποίηση φτιάχνουν οι πληρωμένοι τεχνίτες των εικόνων,
συνοδεύοντας  τις μαγικές ιαχές στην έφοδο της απληστίας.
Παιδάρια και φαύλοι φωνασκούν στην Αγορά
στα άβουλα πλήθη υπόσχονται τιμές, άδολη αγάπη με λιγοστό πονηρό λυρισμό,
αρκεί ο Ηγεμών κι οι Εκλεκτοί να χορτάσουν,
χορτάτοι να πολεμήσουν για τους πεινασμένους
κι ύστερα βλέπουμε… (18.1.2015)

Δομή και Διακείμενα

Η ποιητική αφήγηση δομείται εξελικτικά σε πέντε ενότητες:

Α’. Μνημοσύνη

Β’. Θύτης Πτηνών

Γ’. Ευθυτενείς Άγγελοι Θαλυκροί

Δ’. Άσματα Των Ανέμων

Ε’. Γεωδαίτες Εικονόδουλοι

Για την διεισδυτικότερη μελέτη των ενοτήτων και, κυρίως, για τη διευκόλυνση της «συνομιλίας» του αναγνώστη με το ποιητικό κείμενο προτείνονται κάποια ερμηνευτικά κλειδιά, και παρουσιάζονται τα λογοτεχνικά ή άλλα διακείμενα που αξιοποιήθηκαν στη σύνθεση. Ο αναγνώστης μπορεί να τα συμβουλεύεται, χωρίς φυσικά να θεωρήσει ότι αποτελούν «θέσφατα» ερμηνείας, ανατρέχοντας στην ξεχωριστή σελίδα κάθε ενότητας παράλληλα με την ανάγνωση του κειμένου.