Τα ταξίδια του Τειρεσία

Στη σκοτεινή ησυχία των πελάγων και των νεκροθαλάμων,

ΕΝΤΟΣ των ορίων του παγερού σύμπαντος,

ΟΠΟΥ υψώνονται οι εκρήξεις του πεινασμένου φωτός,

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ εμφανίζεται Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ,

ΟΤΑΝ τα χρώματα της κεφαλής του ίππου επιτίθενται στην όρασή του,

Να εξηγήσει τους ΔΑΙΜΟΝΕΣ των ονείρων μας

Να εγείρει τη δύναμη των σκιών περιπαίζοντας τη σιγουριά μας

Δομή και Διακείμενα

Η ποιητική αφήγηση δομείται εξελικτικά σε πέντε ενότητες:

Α’. Μνημοσύνη

Β’. Θύτης Πτηνών

Γ’. Ευθυτενείς Άγγελοι Θαλυκροί

Δ’. Άσματα Των Ανέμων

Ε’. Γεωδαίτες Εικονόδουλοι

Για την διεισδυτικότερη μελέτη των ενοτήτων και, κυρίως, για τη διευκόλυνση της «συνομιλίας» του αναγνώστη με το ποιητικό κείμενο προτείνονται κάποια ερμηνευτικά κλειδιά, και παρουσιάζονται τα λογοτεχνικά ή άλλα διακείμενα που αξιοποιήθηκαν στη σύνθεση. Ο αναγνώστης μπορεί να τα συμβουλεύεται, χωρίς φυσικά να θεωρήσει ότι αποτελούν «θέσφατα» ερμηνείας, ανατρέχοντας στην ξεχωριστή σελίδα κάθε ενότητας παράλληλα με την ανάγνωση του κειμένου.