Ηγέτες εξ ίππων

Γαϊτης_ηγέτεςΜια περίεργη γλώσσα ψιθύρων

ηχεί από χιλιάδες στόματα

Σέρνεται σα φίδι γέρικο

της  πολιτείας μας κραταιό σύμβολο.

Εύκολα ξιπάζονται όσοι ηγούνται της ψιθυριστής οργής

τελάληδες και ακόλουθοι αυτοί του πλήθους

ταξιδεύουν

με γόνατα γυμνασμένα  στις  λαθραίες υποκλίσεις

μπρος στον αυτοκράτορα και στους θεούς

– αυστηρώς και μόνον εντός των ανακτόρων  φυσικά –  

 

Δομή και Διακείμενα

Η ποιητική αφήγηση δομείται εξελικτικά σε πέντε ενότητες:

Α’. Μνημοσύνη

Β’. Θύτης Πτηνών

Γ’. Ευθυτενείς Άγγελοι Θαλυκροί

Δ’. Άσματα Των Ανέμων

Ε’. Γεωδαίτες Εικονόδουλοι

Για την διεισδυτικότερη μελέτη των ενοτήτων και, κυρίως, για τη διευκόλυνση της «συνομιλίας» του αναγνώστη με το ποιητικό κείμενο προτείνονται κάποια ερμηνευτικά κλειδιά, και παρουσιάζονται τα λογοτεχνικά ή άλλα διακείμενα που αξιοποιήθηκαν στη σύνθεση. Ο αναγνώστης μπορεί να τα συμβουλεύεται, χωρίς φυσικά να θεωρήσει ότι αποτελούν «θέσφατα» ερμηνείας, ανατρέχοντας στην ξεχωριστή σελίδα κάθε ενότητας παράλληλα με την ανάγνωση του κειμένου.